SPONSORZY

Środki finansowo – rzeczowe na nasza działalność pozyskujemy poprzez kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy z samorządami, zakładami pracy, i instytucjami. Liczymy także na darowizny osób prawnych i fizycznych.

Wśród dotychczasowych darczyńców znaleźli się:

  • Fundacja KGHM Polska Miedź,
  • Fundacja Tauron,

W imieniu pacjentów i personelu Ośrodka, a także swoim własnym, wszystkim darczyńcom
i sponsorom składam szczere wyrazy wdzięczności.

Dyrektor Ośrodka

OŚRODEK DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ
ul. G. Andersa 4; 59-220 Legnica
tel. 725 221 081; e-mail: odo@onkologia.legnica.pl