DOROTA CZUDOWSKA


d czudowskaMieszka i pracuje w Legnicy. Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii i onkologii klinicznej. Zaprojektowała i zorganizowała
w Legnicy Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji „Solidarność”, którego od 1992r jest dyrektorem. Ośrodek specjalizuje się w organizacji masowych profilaktycznych badań mammograficznych. W 1994 roku zainicjowała w Polsce działalność Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Od 1999r jest prezesem Polskiego Forum E.B.C.C. EUROPA DONNA i narodowym przedstawicielem w strukturach europejskich. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach na temat raka piersi. Prezentowała tematy o roli organizacji pozarządowych w walce z rakiem piersi na konferencjach E.B.C.C. EUROPA DONNA w Paryżu, Brukseli, Lymassol. Członek pomocniczego Komitetu Naukowego Europejskich Konferencji „Rak piersi” w Barcelonie, Hamburgu i Berlinie.
W latach 1997-2001 była senatorem Senatu R.P. Od listopada 2006r pełni funkcję radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Nauki oraz członkiem Komisji Zdrowia. Jest członkiem Towarzystw medycznych – Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego i Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Legnickiej.

OŚRODEK DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ
ul. G. Andersa 4; 59-220 Legnica
tel. 725 221 081; e-mail: odo@onkologia.legnica.pl