marsz


Breast cancer awareness with pink ribbon vector PNGZbliża się październik – miesiąc walki z rakiem piersi.
Wspólnie ze stowarzyszeniem Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, zapraszamy na Jubileuszowy XXV Marsz ku Zdrowiu
, który rozpocznie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 12.00 na Rynku Legnickim.

Tradycyjnie rozpoczniemy na schodach pierzei północnej w Rynku, następnie przemaszerujemy ulicami Chojnowską, Gwarną i Najświętszej Maryi Panny i z powrotem do Rynku. Jak co roku, Marsz poprowadzi Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Pragniemy zachęcić do troski o siebie, przypomnieć, jak wielkim zagrożeniem dla życia i zdrowia jest choroba nowotworowa i że poprzez właściwy styl życia można jej zapobiec.

W walce z rakiem piersi bądźmy razem!
Serdecznie zapraszamy!

image001

W naszym Ośrodku trwa wystawa fotograficzna „Lasy Dolnośląskie w obiektywie Kacpra Borkowskiego”. Wystawa, której wernisaż odbył się 15 lipca b.r., będzie u nas przez cały rok.  Wplata się ona w obchody 100-Lecia Lasów Państwowych i ukazuje piękno polskich lasów i polskiej przyrody. Przedstawia drzewa, trawy, kwiaty, leśne zwierzęta i ptaki i w ich naturalnym środowisku. Autorem prac jest młody leśnik, Kacper Borkowski, pracujący jako podleśniczy w Nadleśnictwie Przemków.

Fotografie umilają naszym pacjentom pobyt w Ośrodku i  wprowadzają w radosny nastrój.

image001 image002 image003 image004 image005

12 czerwca 2023 r. - uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Miasta Legnicy. W tym dniu Dyrektor Ośrodka, dr Dorota Czudowska, odebrała Nagrodę Miasta przyznaną nam za 31 lat pracy na rzecz zdrowia i życia kobiet. Wielka to radość dla personelu, pacjentów,  przyjaciół i współpracujących z nami organizacjami i instytucjami.

image001 image002 image003
image004 image005

W dniu 7 października 2022 odbył się XXIV Marszu ku Zdrowiu. Ta profilaktyczna akcja, organizowana przez Ruch Kobiet do Walki Rakiem Piersi EUROPA DONNA-Legnica we współpracy z naszym Ośrodkiem, zachęca mieszkańców miasta do zdrowego stylu życia. Marsz tradycyjnie prowadzi rytmicznie grająca Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Podczas pochodu uczestniczki Marszu rozdają ulotki informacyjne i poradniki na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

image001 image002 image003 image004

27 czerwca 2022 r. przypadła 30. Rocznica powstania 0srodka Diagnostyki Onkologicznej

Opinię publiczną poinformowaliśmy o naszej Rocznicy na konferencji prasowej w dniu 5 lipca. Gościem konferencji był prof. Adam Maciejczyk dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Konferencja była szeroko relacjonowana w regionalnych mediach, w tym w TVP3 Wrocław. W magazynie regionu miedziowego Nasze Zdrowie zamieszczono artykuł o naszym Ośrodku oraz wywiad z dr Dorota Czudowską, dyrektorem Ośrodka, na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Ten dzień był też dla nas „normalnym” dniem pracy, ale dla podkreślenia rocznicowej atmosfery  częstowaliśmy naszych pacjentów tortem i kawą.
 Z okazji Rocznicy wydaliśmy broszurę podsumowującą nasze 30 lat.

image001 image003 image004
image005 image002

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności
ul.
Gen. Władysława Andersa 4
59-220 Legnica

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz. U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt. 2

Ośrodek wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu zdjęć mammograficznych profilaktycznych oraz pacjentom kierowanym przez lekarzy specjalistów Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności oraz przez podmioty zewnętrzne.

Ośrodek posiadazgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznychmammograficznych.

Decyzja NR 974/16 z dnia 11 lipca 2016 wydana przez DPWIS we Wrocławiu

Aparat mammograficzny SenographePristina firmy GE, posiada zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, do celów diagnostyki w Pracowni Mammografii

       Decyzja Nr 1310/17 z dnia 5 października 2017 roku wydana przez DPWIS we Wrocławiu

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

-dawkomierzy indywidualnych

Ewidencję i nadzór z odczytów prowadzi w Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 6mSv.

Wyniki pomiarów dozymetrycznych osłon stałych wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i z poziomami referencyjnymi określonymi w przepisach:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej /Dz. U. z 2017 r., poz. 884/

   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U z 2005 Nr 20, poz. 168/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

Dyrektor Ośrodeka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy zapewnia, iż działalność związana z wykonywaniem badań narażających na promieniowanie jest prowadzona zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby, przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej, liczba pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia, były jak najmniejsze. oraz otrzymane przez nich dawki promieniowania jonizującego były jak najmniejsze.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.


 15 października – Dzień Troski o Zdrowie Piersi –
 BREAST HEALTH DAY

Szanowni Państwo!

Statystyki zachorowalności i umieralności na raka piersi są zatrważające!

Mimo od lat prowadzonej kampanii przeciwko rakowi piersi, nic sobie nie robimy z zaleceń wynikających z badań naukowych i przestróg lekarzy.

W 2018 roku w Polsce, na raka piersi zachorowało ok. 19 000 kobiet, zmarło 6 000.

W 2020 roku zachorowały 24 644 Polki, zmarło 8 805.

Znamy czynniki ryzyka raka piersi. Na niektóre nie mamy wpływu – rasa, wiek, stan hormonalny, obciążenia genetyczne, prokreacja.

Ale przynajmniej 40% raka piersi można uniknąć przestrzegając zasad zdrowego stylu życia!

Otyłość, brak aktywności fizycznej, alkohol jako codzienna używka, antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza.

Nie lekceważmy tej wiedzy!

Profilaktyka jest najważniejsza!

Nie zaniedbujmy też regularnych badań mammograficznych. Począwszy od 40 roku do końca życia raz na dwa lata. Tylko systematyczne badania mammograficzne pozwalają wykryć rozwijający się nowotwór w stadium umożliwiającym skuteczne leczenie.

Na raka piersi nie musimy chorować!
Możemy go wcześnie wykryć!
Możemy go wyleczyć!

Dorota Czudowska
Specjalista onkologii klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych
Dyrektor Ośrodka


W dniu 15 października 2021 r. odbyła się w naszym Ośrodku  konferencja prasowa połączona z prezentacja posterów związanych z BHD z lat 2008-2021.

Wystawa jest do obejrzenia w poczekalni Ośrodka

 

 

01wystawa  02wystawa  03wystawa  04wystawa  05wystawa  06wystawa  07wystawa  08wystawa 

Ulotka z okazji BHD 2021 z logo BHD z tłumaczeniem na język polski, wydana przez Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, kolportowana wśród naszych pacjentek.

01ulotka  02ulotka 

plakatCOVID wznawiamy

 

Szanowni Pacjenci!

Wznawiamy wykonywanie w naszym Ośrodku profilaktycznych badań mammograficznych i badań diagnostycznych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, wynikających z Ustawy z dnia 5grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów  zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Prosimy o przestrzeganie zalecanych środków ostrożności


Komunikat dotyczący wizyt w Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia maja często obniżoną odporność, Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej wprowadza zmiany w wizytach kontrolnych. Prosimy pacjentów i ich rodziny o stosowane się do poniższych zasad:

1. Decyzję o odwołaniu wizyty kontrolnej podejmuje za każdym razem lekarz prowadzący, pacjenci będą informowani o odwołaniu wizyty. Jeżeli Państwo nie otrzymali informacji o jej odwołaniu to oznacza, że powinni się Państwo stawić na umówioną wizytę. W niektórych przypadkach mogą Państwo skorzystać z teleporady

pod nr tel. 76 855 09 4 lub 76 862 74 99

2. Ponownie apelujemy o ograniczenie liczby osób towarzyszących. W miarę możliwości pacjenci są proszeni o samodzielną wizytę w przychodni.

3. Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni, oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Pacjentów prosimy o przychodzenie do przychodni na wyznaczoną godzinę. Nie ma potrzeby, by przychodzili Państwo wcześniej i narażali się na ryzyko infekcji.


Apelujemy o odpowiedzialność i zrozumienie.

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800-190-590 

numer dla osób dzwoniących z zagranicy
+48 22 125 66 00


Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

  • czym jest koronawirus

  • jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

  • gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz jak się z nimi skontaktować

  • co zrobić gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

ULOTKA

 


 

O NAS

odostartoweOśrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności powstał w 1992r. Od początku swojej działalności specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób piersi. Badania profilaktyczne i diagnostyczne wykonujemy na najnowszej generacji mammografie cyfrowym Senographe Pristina - renomowanej firmy General Electric. To urządzenie, unikalne na skalę światową i pierwsze w województwie dolnośląskim, cechuje się najwyższą jakością. Jest to pierwszy na świecie model, którego konstrukcję zaprojektowano tak, by badanie piersi odbywało się jak najbardziej komfortowo. Mammograf zakupiliśmy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Fundacji Tauron, a także z własnych oszczędności.

Ośrodek ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach poradni onkologicznej i poradni położniczo-ginekologicznej oraz na świadczenia w zakresie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Badania mammograficzne wykonujemy kobietom od 35 roku życia. Więcej na temat kwalifikacji do badań mammograficznych w zakładce PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA.

 

Informacja i rejestracja pon. - pt. 7:30 - 19:00, sob. 8:00 - 15:00

Tel. 76 855 09 41 lub 76 862 74 99

 

 

OŚRODEK DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ
ul. G. Andersa 4; 59-220 Legnica
tel. 725 221 081; e-mail: odo@onkologia.legnica.pl